مکعب روبیک Rubik Cube

مکعب روبیک Rubik Cube

در حال تولید

این مکعب را زمانی یک مکعب روبیک حل شده می‌نامیم که تمام وجوه مکعب 3×3×3 ما تک‌رنگ شوند یعنی 6 وجه مکعب 3×3×3، هر یک دارای يك‌رنگ باشند. به‌عبارت دیگر وقتی 9 مربع واحد برای هر سطح از مکعب ما به یک رنگ شوند، می‌گوییم مکعب روبیک ما حل شده است

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

12,000 تومان

اطلاعات بیشتر

در مکعب روبیک 6 وجه وجود دارد و هر وجه شامل 9 تکه است.هر وجه آن دارای یک رنگ است در نتیجه کل آن دارای 6 رنگ است.این مکعب برنده بهترین پازل آلمان در جهان شد و 6 وجه آن از رنگ های نارنجی،قرمز،زرد،سفید آبی و سبز تشکیل شده است.این یک بازی فکری است و هدف از این بازی این است که در هر وجه تنها یک رنگ به درستی و در سر جای خود قرار گیرد.

این مکعب دارای یک فرمول برای حل شدن است و تعداد 43 تریلیون جایگشت دارد یعنی تعداد حالاتی که می توان قطعات آن را برای قرار گرفتن در جای درست خود جا به جا نمود.